Zagrożenie naszego środowiska naturalnego

Światu grozi bezprecedensowa utrata bioróżnorodności. Obok zmian klimatu, jest to jedno z największych globalnych wyzwań.

Bioróżnorodność oznacza całą rozmaitość życia na Ziemi - rośliny, zwierzęta, ptaki, lasy, oceany, rzeki i łąki. Dzięki niej mamy dobre jedzenie, świeże powietrze i czystą wodę; wiele z tych rzeczy uznajemy za dane nam raz na zawsze. Czy potrafisz wyobrazić sobie życie bez spaceru w lesie, otaczających nas roślin lub śpiewu ptaków? Wizja takiego życia jest z pewnością dosyć ponura.

Zdarzyło ci się pewnie czytaćo zagrożeniach amazońskiego lasu deszczowego czy o likwidacji siedlisk zwierzęcych w Afryce, ale bioróżnorodność tracimy również w Europie. Ocenia się, że tempo wymierania gatunków jest obecnie od 1.000 do 10.000 razy wyższe, niż byłoby w wyniku naturalnych procesów. Jeśli nie zaczniemy działać natychmiast, wkrótce nie będzie można już zrobić niczego.
W Europie mamy wspaniałą rozmaitość krajobrazów, od alpejskich gór po lasy i mokradła. One wszystkie stanowią dom dla różnych gatunków dzikiej przyrody. Jednakże wiele zwierząt, ptaków i roślin jest obecnie zagrożonych, a niektóre już wymarły.

Wyginięcia nie da się cofnąć

Europa jest domem dla około 200.000 gatunków roślin i zwierząt. Ale 335 gatunków kręgowców jest zagrożonych wyginięciem, włączając iberyjskiego rysia, niedźwiedzia brunatnego, a także wszystkie nasze morskie ssaki. W podobnej sytuacji jest 43% gadów, a także 43% gatunków ptaków, 45% gatunków motyli, 30% płazów i 52% ryb słodkowodnych. Z Europy może zniknąć około 800 gatunków roślin, które pewnie mogłyby stać się źródłem nowych leków i terapii, ale gdy wymrą, nigdy się o tym nie przekonamy.

Dlaczego to takie ważne?
Zanik bioróżnorodności to nie tylko problem utraty pięknych krajobrazów, zwierząt, ptaków i roślin; bioróżnorodność jest kluczowa dla rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa, zdrowia i innych aspektów naszego codziennego życia. Utrata bioróżnorodności już teraz utrudnia - i wkrótce może zniweczyć - wysiłki zmierzające do poprawy sytuacji gospodarczej, społecznej i ekologicznej w Unii Europejskiej i na całym świecie.
Na przykład globalna bioróżnorodność zapewnia ponad 25% wszystkich naszych leków. W krajach rozwijających się to najbiedniejsi najbardziej zależą od przyrody - czerpią z niej jedzenie, czystą wodę, drewno na opał, dzięki niej zyskują środki na swoje utrzymanie.

Ochrona bioróżnorodności może pomóc zmniejszyć wpływ zmian klimatu. Dla przykładu: zdrowe ekosystemy mogą pomóc ograniczać stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, ponieważ lasy, torfowiska i inne siedliska zatrzymują węgiel. Zdrowe ekosystemy mogą również chronić przed katastrofami naturalnymi, które są coraz dotkliwsze na skutek zmian klimatu. Na przykład bagna nadbrzeżne mogą wzmocnić ochronę przed spowodowanymi przez huragany powodziami sztormowymi, a zdrowe ekosystemy działów wodnych i równin zalewowych mogą ograniczyć skutki powodzi przy wystąpieniach rzek z brzegów.

Co robi rząd i UE, aby zahamować utratę bioróżnorodności?
Unia Europejska podjęła mnóstwo działań zmierzających do ochrony bioróżnorodności we wszystkich Państwach Członkowskich. Światowi przywódcy podjęli zobowiązanie do znaczącej redukcji tempa zaniku bioróżnorodności do 2010 - ale UE chce zahamowania utraty przed tądatą. Częściątego zobowiązania jest program Natura 2000, dzięki któremu chronione są całe ekosystemy i siedliska w ponad 25.000 miejsc w Europie. Łączna powierzchnia tych miejsc jest większa niż powierzchnia Niemiec, a kiedy wkrótce zostanie rozszerzona, obejmie obszar większy niż Francja.
Nasze przetrwanie zależy również od mórz, ale środowisko morskie szybko niszczeje; dlatego musimy znaleźć lepsze sposoby zarządzania nim. UE jest zdeterminowana, by chronić nasze morza i wypracowała strategie ochrony środowiska morskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz