Tekst wyglądający jak maszynopis z maszyny do pisania - instrukcja.

o j e s t t e k s t k t o r y m a u d a w a c m a s z y n o p i s . K a z d a l i t e r k a w t y m t e k s c i e m a t r o c h e i n n y k o l o r , d o t e g o j e s t m i n i m a l n i e p r z e s u n i e t a i b y c m o z e o b r o c o n a w i n n y m k i e r u n k u . N i z e j z a m i e s z c z a m i n s t r u k c j e , j a k t e g o d o k o n a l a m .
Wyszukałam w internecie narzędzie do usuwania polskich znaków. Wkleiłam gotowy tekst, skopiowałam dalej. Poprawimy je później.
  • Skopiowany tekst wkleiłam do topstera z opcją niebieskich znaków

  • Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz